Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering, sexuella övergrepp och kränkande behandling


Antagen 2019-02-24
Reviderad 2020-02-21

Syftet med handlingsplanen är att i tid upptäcka förekomsten av mobbning, diskriminering, sexuella övergrepp och kränkande behandling i föreningen, samt att ha en plan för hur man jobbar med att förebygga detta.

Föreningens mål

Mål för funktionärer

Alla funktionärer i föreningen ska känna till hur de ska agera vid mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Föreningens funktionärer ska vara med och påverka handlingsplanen mot ovanstående företeelser samt agera utifrån handlingsplanen.

Mål för tävlande

Alla aktiva i föreningen ska känna en trygghet i att kunna kontakta en funktionär eller någon i styrelsen.

Mål för föräldrar

Föräldrar till föreningens barn och ungdomar ska ha en öppen dialog med föreningen och de ska känna till föreningens arbete med Svenska Bilsportförbundets Fair Race ”För en schysstare bilsport” och Rädda Barnens ”High Five”.

 

Föreningens förebyggande arbete

Funktionärer

Att hålla varandra informerade om det som händer ute på tävlingar och på den egna motoranläggningen (både positivt och negativt). Där ser vi våra medlemsmöten och funktionärsmöten som vi har innan, under och efter en tävling som viktiga.

Föräldrar

Ha en öppen dialog i föreningen med de yngre medlemmarnas vårdnadshavare.

Tävlande

Informera om föreningens arbete med frågor som handlar om mobbning, kränkningar och diskriminering.

Definitioner

Mobbad är en person som upprepade och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

Exempel:

 • Att alltid skämta om och håna samma person när man befinner sig i en grupp
 • En person blir utesluten att delta i en grupp av de andra i gruppen

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.

Sexuella övergrepp

Ett sexuellt övergrepp är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja. Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som utsätts. Detta gäller även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen eller om polisutredningen läggs ner.

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen.

Exempel:

 • Personer använder glåpord eller använder miner och blickar mot en person.
 • En funktionär uttrycker sitt missnöje över annan funktionär i föreningen via sociala medier.
 • Utsätter någon för sexuella trakasserier 

Förankring och uppföljning

Så här förankrar vi och informerar om handlingsplanen

Information och beslut om att anta handlingsplanen tas på klubbens ordinarie styrelsemöte direkt efter årsmötet. Handlingsplanen och information kring arbetet med den kommer att vara en fast punkt på de ordinarie styrelsemötena.

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år

Handlingsplanen kommer att följas upp och revideras löpande på klubbens ordinarie styrelse/årsmöten. Handlingsplanen kommer på detta sätt bli ett ” levande dokument ”.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

Riksidrottsförbundets idéprogram

Idrotten vill

FN´s Barnkonvention

Svenska Bilsportförbundets ”Fair Race”

Rädda Barnens High Five

Vår föreningsstadgar

Ansvarig för handlingsplanen

Göran Svensson, ordförande.

Om någon funktionär eller tävlande känner sig mobbad eller kränkt

Vem i föreningen kontaktar jag om jag blir eller ser någon som blir mobbad eller kränkt?

Det går att kontakta vem som helst i styrelsen.

Om ett barn eller ungdom far illa

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barn eller en ungdoms situation?

Det går att kontakta vem som helst i styrelsen.

Vem i föreningen informerar berörda/drabbade barn och ungdomar?

Ordföranden och en av styrelsen utsedd person.

Vem i föreningen informerar föräldrar/vårdnadshavare?

Ordföranden och en av styrelsen utsedd person.

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten – orosanmälan?

Ordföranden eller en av styrelsen utsedd person.

Telefonnummer till socialtjänsten, telefon 060-19 10 00 växel.

Vem i föreningen kontaktar polisen vid misstanke om brott?

Ordföranden eller av styrelsen utsedd person. Telefonnummer till polisen, telefon 060-114 14. 

Så här agerar vi om någon beter sig illa

 

Funktionär

 

Beteendet uppmärksammas

 • Samtal med den enskilde.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

 

 

 

Beteendet varnas

 • Om inte beteendet ändras varnas funktionären.
 • Andra berörda informeras.
 • Utförs av en i föreningen utsedd person.

 

Beteendet bearbetas

 • Samtal med involverade . Informera om eventuella konsekvenser.
 • Utförs av ordförande .

 

När förändring ändå inte sker

 • Beslut om att uppdraget fråntas.
 • Beslut om uteslutning ur föreningen.
 • Beslut tas av föreningens styrelse.
 • Meddelas av föreningens ordförande.

Föräldrar

 

Beteendet uppmärksammas

 • Samtal med den enskilde.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

 

 

 

Beteendet varnas

 • Om inte beteendet ändras varnas föräldern.
  • Utförs av i föreningen utsedda personer.

 

 

Beteendet bearbetas

 • Samtal med involverade. Informera om eventuella konsekvenser.
 • Utförs av ordförande.

 

När förändring ändå inte sker

 • Beslut om åtgärd tas av föreningens styrelse.
 • Meddelas av föreningens ordförande.

Tävlande

 

Beteendet uppmärksammas

 • Samtal med den enskilde.
 • Vid behov informeras förälder om det gäller barn/ungdom.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

 

Beteendet varnas

 • Om inte beteendet ändras sker samtal med den enskilde eller barnet/ungdomen och dennes föräldrar.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer. 

Beteendet bearbetas

 • Varning för konsekvenser i nästa steg om ingen förändring sker.
 • Utförs av ordförande.

 

 

När förändring ändå inte sker

 • Beslut om åtgärd tas av föreningens styrelse.
 • Meddelas av föreningens ordförande.
 • Förbund och bestraffning.

Registerutdrag

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I detta registerutdrag går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 

Vill du ha denna test utskriven kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mail till This is a mailto link

Uppdaterad: 15 MAR 2019 08:40 Skribent: Joacim Söderström
Epost: This is a mailto link

räknare
räknare

Postadress:
SHRA Sundsvall
Box 419
85106 Sundsvall

Kontakt:
Tel: +46701801799, +46703555555
E-post: This is a mailto link

Se all info