Hoppa till sidans innehåll

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling


Antagen 2019-02-24

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och

kränkande behandling

 

Syftet med handlingsplanen är att i tid upptäcka förekomsten av mobbning, diskriminering och kränkande behandling i föreningen, samt att ha en plan för hur man jobbar med att förebygga detta.

Föreningens mål

Mål för funktionärer

Alla funktionärer i föreningen ska känna till hur de ska agera vid mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Föreningens funktionärer ska vara med och påverka handlingsplanen mot ovanstående företeelser samt agera utifrån handlingsplanen.

Mål för tävlande

Alla aktiva i föreningen ska känna en trygghet i att kunna kontakta en funktionär eller någon i styrelsen. 

Mål för föräldrar

Föräldrar till föreningens barn och ungdomar ska ha en öppen dialog med föreningen och de ska känna till föreningens arbete med Svenska Bilsportförbundets Fair Race ”För en schysstare bilsport” och Rädda Barnens ”High Five”. 

Föreningens förebyggande arbete

Funktionärer

Att hålla varandra informerade om det som händer ute på tävlingar och på den egna motoranläggningen (både positivt och negativt). Där ser vi våra medlemsmöten och funktionärsmöten som vi har innan, under och efter en tävling som viktiga.

Föräldrar

Ha en öppen dialog i föreningen med de yngre medlemmarnas vårdnadshavare. 

Tävlande

Informera om föreningens arbete med frågor som handlar om mobbning, kränkningar och diskriminering.

                              

Definitioner

Mobbad är en person som upprepade och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.

Exempel: 

 • Att alltid skämta om och håna samma person när man befinner sig i en grupp 
 • En person blir utesluten att delta i en grupp av de andra i gruppen

 

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen.

Exempel:

 • Personer använder glåpord eller använder miner och blickar mot en person.
 • En funktionär uttrycker sitt missnöje över annan funktionär i föreningen via sociala medier.
 • Utsätter någon för sexuella trakasserier.

 

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av kön, ålder, etnicitet, funktionsnedsättning, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös eller politisk åsikt.

Förankring och uppföljning

Så här förankrar vi och informerar om handlingsplanen

Information och beslut om att anta handlingsplanen tas på klubbens ordinarie styrelsemöte direkt efter årsmötet. Handlingsplanen och information kring arbetet med den kommer att vara en fast punkt på de ordinarie styrelsemötena.

 

Så här håller vi handlingsplanen levande år efter år

Handlingsplanen kommer att följas upp och revideras löpande på klubbens ordinarie styrelse/årsmöten. Handlingsplanen kommer på detta sätt bli ett ” levande dokument ”.

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan

Riksidrottsförbundets idéprogram 

Idrotten vill 

FN´s Barnkonvention

Svenska Bilsportförbundets ”Fair Race”

Rädda Barnens High Five

Vår föreningsstadgar 

 

Ansvarig för handlingsplanen Göran Svensson, ordförande.

 

 Om någon funktionär eller tävlande känner sig mobbad eller kränkt

Vem i föreningen kontaktar jag om jag blir eller ser någon som blir mobbad eller kränkt?

 

 

Göran Svensson, ordförande

070-180 17 99

Christer Brolin, vice ordförande

070-371 70 70

Birgitta Lindström, sekreterare

070-551 02 30

Gisela Arnell, kassör

070-562 72 42

Håkan Sjöström, ledamot

070-671 53 04

Patrick Englund, ledamot

070-631 35 83

Micael Forslund, ledamot

070-681 13 78

Mats Eriksson, ledamot

070-399 94 74

Joacim Söderström, ledamot

070-355 55 55

Stig-Olof Svensson, ledamot

073-045 01 50

Ronny Hägglund, ledamot

070-325 22 06

Mikael Eriksson, suppleant

070-376 62 40

Margareta Andersson, suppleant

070-744 70 44

Patrik Garefelt, suppleant

073-033 06 15

Mikael Sundberg, suppleant

070-626 23 30

 

Om ett barn eller ungdom far illa

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barn eller en ungdoms situation?

Det går att kontakta vem som helst i styrelsen.

Vem i föreningen informerar berörda/drabbade barn och ungdomar? Ordföranden och en av styrelsen utsedd person.

Vem i föreningen informerar föräldrar/vårdnadshavare? Ordföranden och en av styrelsen utsedd person.

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten – orosanmälan?

Ordföranden eller en av styrelsen utsedd person.

Telefonnummer till socialtjänsten, telefon 060-19 10 00 växel.

 

Vem i föreningen kontaktar polisen vid misstanke om brott?

Ordföranden eller en av styrelsen utsedd person.

Telefonnummer till polisen, telefon 060-114 14. 

 

Så här agerar vi om någon beter sig illa

 

Funktionär

 

Beteendet uppmärksammas

Samtal med den enskilde.

 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

Föräldrar

 

Beteendet uppmärksammas • Samtal med den enskilde.

 • Utförs av i föreningen utsedda personer.   

Tävlande

 

Beteendet uppmärksammas • Samtal med den enskilde.

 • Vid behov informeras förälder.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

Beteendet varnas

 • Om inte beteendet ändras varnas funktionären.
 • Andra berörda informeras.
 • Utförs av en i föreningen utsedd person.

Beteendet varnas

 • Om inte beteendet ändras varnas föräldern.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

Beteendet varnas

 • Om inte beteendet ändras sker samtal med den enskilde eller barnet/ungdomen och dennes föräldrar.
 • Utförs av i föreningen utsedda personer.

Beteendet bearbetas

 • Samtal med involverade . Informera om eventuella konsekvenser. I nästa steg om ingen förändring sker, kan man även ta hjälp av SISU, Rädda Barnen.
 • Utförs av ordförande

Beteendet bearbetas

 • Samtal med involverade. Informera om eventuella konsekvenser I nästa steg, om ingen förändring sker, man kan även ta hjälp av SISU, Rädda Barnen.
 • Utförs av ordförande.

Beteendet bearbetas

 • Varning för konsekvenser i nästa steg om ingen förändring sker.
 • Utförs av ordförande.

När förändring ändå inte sker

 • Beslut om att uppdraget fråntas.
 • Beslut om uteslutning ur föreningen.
 • Beslut tas av föreningens styrelse.
 • Meddelas av föreningens ordförande.

När förändring ändå inte sker

 • Beslut om åtgärd tas av föreningens styrelse.
 • Meddelas av föreningens ordförande.

När förändring ändå inte sker

 • Beslut om åtgärd tas av föreningens styrelse.
 • Meddelas av föreningens ordförande.
 • Förbund och bestraffning.

 

För utskrift klicka här 

Uppdaterad: 15 MAR 2019 08:40 Skribent: Joacim Söderström
Epost: This is a mailto link

räknare
räknare

Postadress:
SHRA Sundsvall
Box 419
85106 Sundsvall

Kontakt:
Tel: +46701801799
E-post: This is a mailto link

Se all info